"Medycyna dokonała ogromnego postępu, który zwiększa Twoje szanse w dotarciu na szczyt. Im więcej dowiesz się o wyzwaniu które Cię czeka, tym lepiej możesz się do niego przygotować."

"W walce z rakiem
Twoim trenerem jest lekarz,
taktyką – wiedza o chorobie,
siłą – wsparcie innych ludzi."

Poszerz swoje HERyzonty

HER2 – dodatnia komórka nowotworowa ma na swojej powierzchni około 2 miliony receptorów HER2 , prawie 100 razy więcej, niż zdrowa komórka. Nadmierna ilość białka receptorowego HER2 na powierzchni komórki nowotworowej może powodować jej niekontrolowany wzrost i rozwój.

Receptor HER2 należy do rodziny receptorów HER, która zawiera cztery białka receptorowe (patrz rysunek). Receptor HER2 łączy się w pary z innymi członkami z rodziny receptorów HER. Łączenie się w pary (zwane dimeryzacją) powoduje aktywację dodatkowych sygnałów, odpowiedzialnych za rozwój i wzrost komórki nowotworowej.

5